BLOG
Používanie sviečky

Používanie sviečky

Pred každým zapálením sviečky skráťte jej knôt na cca 7mm. Udržujte sviečku čistú, bez kúskov zápaliek a odstrihnutých kúskov knôtu. Pre najlepší výsledok ju nechávajte zapálenú zakaždým aspoň 3 hodiny.

Umiestnite sviečku na teplovzdorný povrch, mimo prievanu, zdroja tepla ako aj čohokoľvek horľavého. S pohármi zaobchádzajte opatrne, môžu byť horúce. Zapálenú sviečku udržujte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Horiace sviečky musia byť umiestnené vo vzdialenosti minimálne 5 cm od seba. Sviečku prestaňte používať, keď v nej zostane približne 1 cm vosku, nakoľko pohár môže prasknúť. Horiacu sviečku nikdy nenechávajte bez dozoru.