Kontakt

Kontaktné údaje
  • Názov firmy: Bogner Vision Sk, s.r.o.
  • Sídlo firmy a korešpodenčná adresa: Mudroňova 41 03601 Martin
  • Sídlo prevádzky: Hviezdoslavovo námestie č. 6 81102 Bratislava
  • Telefón: +421 903 524 994
  • E-shop: +421 944 207 149
  • E-mail: info@sojovesviecky.sk
  • Fakturačné údaje:
  • IČO: 36 36 36 93
  • DIČ: 20 22 20 45 03
  • IČ DPH: SK2022204503